Perbedaan

“Katakanlah: ‘Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?’ Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran.” (Az-Zumar:9)   “Salah satu perbedaan orang berilmu dan belum berilmu adalah apabila : 1)Kita melihat orang berilmu melakukan sesuatu yang tidak